Założenia ogólne

W erze powszechnego dostępu do Internetu rewolucja cyfrowa wymusza stosowanie technologii e-learningowych oraz platform zdalnego nauczania, które jako nowe formy pozwolą na efektywne wspomaganie procesu edukacyjnego.  Konsekwencją tego działania jest potrzeba doposażania nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia kursu szkolenia e-learningowego oraz podstawowej konfiguracji kursem na platformie zdalnego nauczania.

Szkolenie pt. „Obsługa platformy e-learningowej Moodle w pracy dydaktycznej nauczyciela” pozwoli na stosowanie tej technologii w procesie dydaktycznym oraz przyczyni się do doskonalenia umiejętności nauczycieli w tym zakresie.