To jest szkolenie uzupełniające do przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie.