to jest szkolenie uzupełniające do przedmiotu- fizyka