To jest szkolenie uzupełniające do nauki matematyki.